Sterk Huis en Veilig Thuis Midden-Brabant verwelkomen Paul Blokhuis als hun nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht 

15 mei 2023
Op 1 juli wordt Paul Blokhuis voorzitter van de Raad van Toezicht van Sterk Huis en Veilig Thuis. Paul Blokhuis is de opvolger van Marc Hendriks, die bijna negen jaar deze functie vervulde. Marc Hendriks heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens zijn voorzitterschap, vooral gezien de complexe periode die sinds de decentralisatie in 2015 heeft plaatsgevonden. We zijn hem zeer dankbaar voor zijn krachtige visie, vertrouwen in en lef voor Sterk Huis en Veilig Thuis.

We zijn blij dat Paul Blokhuis wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Er is unanimiteit over zijn voordracht. Op dit moment is Paul Blokhuis voorzitter van de samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen. Hiervoor was hij staatssecretaris van VWS in het kabinet Rutte III van 2017 tot 2022, waarbij jeugdhulpverlening en de aanpak huiselijk geweld ook onder zijn portefeuille vielen. De achtergrond van Paul Blokhuis in de jeugdzorg en zijn uitgebreide bestuurlijke ervaring op het gebied van zorg en welzijn op lokaal en landelijk niveau maken hem een geschikte opvolger om de Raad van Toezicht van Sterk Huis en Veilig Thuis te leiden. 
Paul Blokhuis is gemotiveerd om bij Sterk Huis en Veilig Thuis betrokken te raken: “Ik verheug me op een mooie samenwerking met de raad van toezicht, Lian Smits en alle anderen die verantwoordelijkheid dragen bij Sterk Huis en Veilig Thuis. Al langere tijd ben ik enthousiast over de vernieuwende manier waarop er met kennis en vasthoudendheid wordt gewerkt aan kansen voor kinderen, jongeren, gezinnen, vrouwen en mannen. De kernbegrippen veiligheid en ontwikkeling worden hier in de praktijk gebracht, samen met cliënten, het onderwijs, de lokale wijkteams en specialistische collega’s. Door te investeren in preventie kunnen kwetsbare kinderen en gezinnen op tijd worden bereikt en kunnen we grote problemen voorkomen. Zo dragen we bij aan veiliger en zelfstandiger leven voor iedereen.’’