De samenwerking met Veilig Thuis Midden-Brabant verloopt niet naar jouw wens. Wij vinden het vervelend als je ontevreden bent over onze dienstverlening. Daarom helpen we je graag om dit op te lossen. Hiervoor hebben we een klachtenregeling die je de mogelijkheid biedt om je onvrede te uiten. Voor de medewerkers van Veilig Thuis is het een kans om de kwaliteit van hun werk te verbeteren.

Klachtenregeling in vier stappen

In het kort:

  1. Je ontevredenheid bespreek je eerst met de medewerker waarmee de samenwerking niet goed verloopt of is verlopen.
  2. Kom je er samen niet uit? Dan kun je een gesprek aanvragen met de interne klachtbehandelaar.
  3. Bereik je geen oplossing? Dan kun je je klacht eventueel voorleggen aan de onafhankelijke, externe klachtencommissie.
  4. Als laatste mogelijkheid kun je ook de Nationale Ombudsman vragen een onderzoek te doen.

Je kunt je klacht ook rechtstreeks indienen bij de externe klachtencommissie.

In de praktijk blijkt dat een gesprek met een medewerker en/of interne klachtbehandelaar meestal leidt tot een bevredigende oplossing.

Belangrijk om te weten

Je kunt een klacht indienen als je:

  • een klacht hebt over een medewerker van Veilig Thuis;
  • klaagt over een gedraging die niet langer dan een jaar geleden plaatsvond;
  • je cliënt bent of was van Veilig Thuis, dat wil zeggen: je bent de volwassene zelf of treedt op namens de jeugdige (als ouder of stiefouder of iemand die de jeugdige dagelijks verzorgt en opvoedt).

Je klacht kun je indienen via het klachtenformulier.

Gratis ondersteuning door een vertrouwenspersoon

Iedereen die te maken heeft met Veilig Thuis en daar vragen of klachten over heeft, kan terecht bij de vertrouwenspersonen van het AKJ. Dit geldt zowel voor adviesvragers, voor melders, als voor diegenen over wie een melding is gedaan. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en werkt dus niet voor Veilig Thuis. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon is gratis. Meer lezen.

Klik hier voor het klachtenformulier

Klik hier voor de folder ‘Klachtenregeling