Er zijn veel verschillende vormen van geweld die allemaal een eigen aanpak op maat nodig hebben. Veilig Thuis heeft als expertisecentrum voor huiselijk geweld en kindermishandeling kennis en ervaring met alle uitingen en vormen van geweld die voorkomen in gezinnen en relaties. 

Kindermishandeling

Alle kinderen hebben recht op een veilige opvoed- en opgroeisituatie. Als ouder of opvoeder moet je hier voor zorgen. Maar soms weet je uit onmacht of in moeilijke situaties niet hoe dat moet. Je weet niet hoe je met je kind om moet gaan.

Uitingen van kindermishandeling zijn lichamelijk of geestelijk geweld, verwaarlozing, seksuele mishandeling, uitbuiting of schending van het recht op zelfbeschikking.

Kindermishandeling kan voorkomen in alle soorten gezinnen. In rijke en arme gezinnen, in grote en kleine gezinnen en in allochtone en autochtone gezinnen.
Onderzoek wijst uit dat kinderen die worden mishandeld, vaak lang last houden van wat hen is aangedaan. Psychische problemen komen veel voor, net als lichamelijke klachten.

Bij Veilig Thuis kunnen slachtoffers, plegers, omstanders en professionals terecht voor deskundige hulp en advies bij (vermoedens van) kindermishandeling. De medewerkers van Veilig Thuis zijn getraind en ervaren in het bespreken van signalen van kindermishandeling met kinderen, betrokkenen en professionals.

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is een relatief onbekend maatschappelijk probleem waar nog steeds een taboe op rust. Het kan hierbij gaan om fysiek, emotioneel of seksueel geweld. Ook financiële uitbuiting, ontspoorde mantelzorg, verwaarlozing, schending van rechten en mishandeling in zorginstellingen behoren tot ouderenmishandeling.

In ongeveer 35 procent van alle gevallen doet de pleger dit uit pure onmacht of onwetendheid.

Bij mantelzorgers als partner of familie is de reden vaak dat men de situatie niet meer aankan. Het is belangrijk dat omstanders vermoedens van ouderenmishandeling melden. De slachtoffers hebben hier zelf vaak de kracht niet meer voor.

Bij Veilig Thuis Midden-Brabant kunnen slachtoffers, plegers, omstanders en professionals terecht voor deskundige hulp en advies bij (vermoedens van) ouderenmishandeling. De medewerkers van Veilig Thuis zijn getraind en ervaren in het bespreken van signalen van ouderenmishandeling met betrokkenen en professionals.

Veilig Thuis werkt nauw samen met andere professionals die bij de oudere betrokken zijn, waardoor ouderenmishandeling gestopt kan worden.

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld kenmerkt zich door fysiek, emotioneel/ psychisch of seksueel geweld in de huiselijke omgeving. Maar ook dating violence, kind-oudermishandeling en (ex-)partnergeweld worden hiertoe gerekend. Daarnaast zijn uitbuiting en het ontnemen van het recht op zelfbeschikking vormen van huiselijk geweld.

Plegers zijn vaak (ex)partners, gezins- of familieleden of een huisvriend(in). Slachtoffers van huiselijk geweld zijn zowel vrouwen als mannen. Ook kinderen die ‘slechts’ getuige zijn noemen we slachtoffers, omdat ze het geweld zien en of horen. Dit kan traumatische gevolgen hebben.

Veilig Thuis Midden-Brabant is er voor al die mensen die hun verhaal willen vertellen. We kunnen goed inschatten wat in een bepaalde situatie het beste is om te doen. Met een advies kun je vaak al veel bereiken.

Veilig Thuis werkt samen met allerlei hulpverleners in de omgeving. En, in overleg met het slachtoffer, kunnen we contact opnemen met de politie. We helpen met het maken van een plan voor de veiligheid van het slachtoffer en van eventuele kinderen in het gezin. Want veiligheid is altijd het belangrijkst.

Seksueel geweld

Seksueel geweld bestaat uit uiteenlopende ongewenste handelingen, zoals aanranding, verkrachting en incest, maar ook subtiele vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele chantage of intimidatie. Ook via internet en mobiel kun je te maken krijgen met ernstige vormen van seksueel geweld.

Het kan zijn dat iemand tegen zijn of haar zin seksuele handelingen moet verrichten of moet ondergaan. Iemand kan het idee hebben dat hij of zij seks niet kan weigeren uit angst voor afwijzing of andere gevolgen.

Daarnaast zijn loverboyproblematiek, sexting en dating violence geweld vormen van Seksueel Geweld. Datinggeweld begint vaak met emotionele mishandeling. Deze vorm van geweld kan leiden tot meer ernstige vormen van misbruik.

Veilig Thuis Midden-Brabant is er voor al die mensen die hun verhaal willen doen in een vertrouwelijke en veilige omgeving. We bieden deskundige hulp en advies bij (vermoedens van) seksueel geweld. We zijn getraind en ervaren in het bespreken van signalen van seksueel geweld met betrokkenen en professionals. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat seksueel geweld een halt wordt toegeroepen. Want een Veilig Thuis, dat doen we samen!

Centrum Seksueel Geweld
Ben jij kortgeleden aangerand of verkracht? Heb jij hulp nodig of zit je met vragen? Het Centrum Seksueel Geweld kan je helpen en staat dag en nacht voor je klaar. Bij het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie, casemanagers en andere hulpverleners, samen om jou de juiste zorg te geven. Het Centrum Seksueel Geweld is 24/7 bereikbaar via 0800-0188. Voor meer informatie kijk op de website.
Folder Centrum Seksueel Geweld West- en Midden-Brabant.