Iemand in jouw omgeving maakt zich zorgen om de veiligheid bij jou thuis en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Een melding betekent niet altijd dat er ook daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, maar wel dat er serieuze zorgen zijn.

Voor professionals is er de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit is een stappenplan dat professionals moeten volgen als ze zich zorgen om jouw situatie maken. Een onderdeel van de meldcode is dat de professional contact opneemt met Veilig Thuis.

Veilig Thuis kijkt wat er nodig is om de veiligheid in jouw situatie te herstellen:

Wij organiseren hulp voor jou of jouw gezin

Veilig Thuis kijkt bij elke melding die binnenkomt eerst naar de veiligheid van jou en het eventuele gezin of huishouden. Op basis van de veiligheidsbeoordeling besluit Veilig Thuis wat de ernst van de melding is en wat er met de melding moet gebeuren.

Veilig Thuis bekijkt of ze de melding door kan sturen naar een hulpverlener in jouw gemeente of dat Veilig Thuis zelf vervolgstappen moet zetten. Veilig Thuis kijkt altijd of er al een hulpverlener betrokken is bij het gezin. Als dat zo is, dan bespreekt Veilig Thuis met de betrokken hulpverlener of de problemen die gemeld zijn meegenomen kunnen worden in de hulp die hij al biedt. Veilig Thuis kan daarbij ondersteuning geven als dat nodig is.

Het kan dus gebeuren dat je zelf nooit contact hebt met ons, maar samen met de hulpverlener, die wij hebben ingeschakeld, de veiligheid kunt herstellen.

Wij onderzoeken wat nodig is voor jouw situatie

Soms is niet duidelijk wat er aan de hand is, dan moet dat eerst uitgezocht worden:

  • We gaan dan met jou en je gezin in gesprek.
  • We praten ook met anderen die kunnen helpen bij het herstel van de veiligheid.
  • In al deze gesprekken krijgt Veilig Thuis duidelijk wat er aan de hand is en wat er in ieder geval moet gebeuren om het voor iedereen weer veilig te maken.
  • Veilig Thuis stelt, zo veel mogelijk samen met jou, Veiligheidsvoorwaarden op om de acute veiligheid te herstellen.
  • Veilig Thuis geeft zelf geen hulpverlening en zal dus meestal aan een hulpverleningsinstantie vragen om jou en je gezin verder te helpen (overdracht).
  • In de meeste gevallen neemt Veilig Thuis na een tijdje weer contact op met jou en de hulpverleners om te horen hoe het gaat en of jullie/ jouw thuissituatie veiliger is geworden (monitoring).
  • We werken zoveel mogelijk samen met jou en je gezin. Maar lukt dat niet en is het voor de veiligheid van kinderen of volwassenen nodig, dan kunnen we ook onderzoek doen zonder dat je het daarmee eens ben.
  • Als de vermoedens niet kloppen en er geen zorgen zijn over de veiligheid, dan sluit Veilig Thuis haar bemoeienis af.

Wij werken samen met andere organisaties

Veiligheid voorop. Iedereen heeft namelijk recht op een veilige thuissituatie. Daar waar de veiligheid in het gedrang komt, grijpen we als samenleving in. En liever nog, zijn wij er eerder bij om onveiligheid te voorkomen. Veilig Thuis Midden-Brabant is het expertisecentrum voor geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dat wil zeggen dat we volop kennis hebben van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld. Het is onze verantwoordelijkheid om acute of structurele onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties te stoppen.

Dat doen we niet alleen. We werken samen met een groot netwerk aan professionals. Maar minstens net zo belangrijk zijn de mensen die dichtbij onze gezinnen staan: in de wijk, voor de klas of op het sportveld. Samen met hen bouwen we aan een waar partnerschap. Dat betekent korte lijntjes, persoonlijk contact en heldere verwachtingen over en weer. We blijven in gesprek over wat we vandaag leren om de aanpak van huiselijk geweld van morgen te verbeteren. Dat zal niet altijd makkelijk zijn, maar daar werken we aan. Immers een veilig thuis, dat doen we samen.

Om ons werk te kunnen doen werken we samen met veel organisaties, zoals de hulpverleners in jouw gemeente, gespecialiseerde hulpverleners, artsen, scholen, politie en justitie en de Raad voor de Kinderbescherming.

Veilig Thuis Midden-Brabant is er voor advies, ondersteuning en het melden van zorgen op het gebied van  huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld