Sluit website direct

menu

Er is een melding over mij gedaan

Terug

Veilig Thuis Midden-Brabant is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als je zelf slachtoffer bent, als iemand anders (misschien) slachtoffer is, of als je zelf geweld gebruikt. Het kan gaan om allerlei vormen van geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen.

Bij Veilig Thuis kun je terecht als je hulp zoekt of je zorgen maakt over anderen. Het kan gaan om problemen die al langer bestaan, maar ook om vermoedens. Alle mensen willen goed voor hun kinderen en hun omgeving zorgen, maar soms lukt het niet. Het gaat er Veilig Thuis Midden-Brabant niet om een schuldige aan te wijzen, maar om er samen met jou voor te zorgen dat het beter gaat. Een veilig thuis, dat doen we samen!

Wat doet Veilig Thuis?
Veilig Thuis bekijkt of het nodig is om de veiligheid in jouw gezin te herstellen.
Wij geven advies.
Wij organiseren hulp voor jouw gezin.
Wij onderzoeken wat nodig is voor jouw gezin.
We werken samen met andere organisaties.

In een onderzoek werkt Veilig Thuis zoveel mogelijk samen met de mensen om wie het gaat. Maar lukt dat niet, dan kan Veilig Thuis ook onderzoek doen zonder dat de betrokkenen het daarmee eens zijn, als dat voor de veiligheid van kinderen of volwassenen nodig is.

Onze medewerkers hebben veel ervaring met huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij kunnen zo nodig slagvaardig en snel op situaties inspelen. Ze gaan naar de mensen toe, luisteren en horen alle gezinsleden en oordelen daarbij niet. Samen bekijken zij wat nodig is om het geweld (en de mishandeling) te stoppen.

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Het zijn zelfs de meest voorkomende vormen van geweld. Iemand die zich zorgen maakt om de veiligheid bij jou thuis kan contact opnemen met Veilig Thuis.

Voor professionals is er de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit is een stappenplan wat professionals moeten volgen als ze zich zorgen om jouw situatie maken. Een onderdeel van de meldcode is dat de professional contact op mag nemen met Veilig Thuis.

Hoe kun je Veilig Thuis bereiken?
Veilig Thuis is te bereiken via het landelijk telefoonnummer 0800 2000 (gratis). Na het inspreken van je woonplaats word je direct doorverbonden. Veilig Thuis is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Ik zoek hulp

Deel deze website: