De Vijf Vragen Aan… Serife Cetin, trainer bij academie Sterk Huis en Yvette Gimbrere, casemanager bij Veilig Thuis Midden-Brabant.

Yvette: “Ik had Serife al eens bij de training ‘plegersperspectief’ gezien, maar uiteindelijk hebben we elkaar ontmoet bij onze gezamenlijk start bij het Regionaal Expertise centrum huiselijk geweld en kindermishandeling. ” Serife: “Dit was in het begin van dit jaar. Ik wist overigens niet dat we elkaar al eens bij die training hadden gezien.” Beide kijken elkaar aan, waarop Yvette grinnikend zegt: “Ik had waarschijnlijk niet zo’n indruk gemaakt.”

Waar hebben jullie elkaar ontmoet?
Yvette: “Ik had Serife al eens bij de training ‘plegersperspectief’ gezien, maar uiteindelijk hebben we elkaar ontmoet bij onze gezamenlijk start bij het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.” Serife: “Dit was in het begin van dit jaar. Ik wist overigens niet dat we elkaar al eens bij die training hadden gezien.” Beiden kijken elkaar aan, waarop Yvette grinnikend zegt: “Ik had waarschijnlijk niet zo’n indruk gemaakt.”

Wat doen jullie samen? Aan welke concrete projecten werken jullie samen?
Yvette legt uit dat het Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling een samenwerking is tussen het IMW, Fameus, Sterk Huis en Veilig Thuis met de gemeente Tilburg als opdrachtgever. Serife vult aan: “De hoofdopdracht is om alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen. We proberen met alle partijen om daarin de verbinding met elkaar te vinden en het werkveld daarin goed te bedienen. We richten ons op kennisdeling, deskundigheidsbevordering, scholing, ervaringsdeskundigheid en preventie. Concrete projecten waaraan we werken zijn evenementen als de Week tegen Kindermishandeling en Orange The World, de ontwikkeling van podcasts met ervaringsverhalen en kennisdeling via onze eigen website. Daarnaast geven we veel trainingen en ontwikkelen we deze ook zelf, zoals de training ‘Intieme Terreur’. Dit is een onderwerp waar momenteel veel aandacht voor is.”

Wat maakt jullie samenwerking succesvol?
Serife: “Toen we voor de eerste keer samen bij het overleg van het Expertisecentrum waren, werd er direct een punt ingebracht waarover Yvette en ik gelijkgestemd waren. Dit voelde erg positief. Ik denk dat Yvette kansgericht en duidelijk is. Dat sprak me heel erg aan.” Yvette: “Serife en ik zijn gelijktijdig ingestapt en bij zo’n eerste overleg hoor je gelijk veel nieuwe dingen. Ik vind het erg mooi dat Serife altijd tot een verbinding probeert te komen en een verdiepingsslag wil maken. Ze komt hiervoor dan direct met praktische en goede ideeën. Dit deed ze al bij het eerste overleg.”

Wat zijn hierin de sterkste punten van de ander?
Yvette reageert zonder aarzelen: “Serife heeft een hele brede kennis en ze is erg creatief in het bedenken van manieren om te verbinden. Ze wil het onderste uit de kan halen en komt dan met zulke leuke ideeën. Ze is vol enthousiasme. Dat vind ik echt een sterke kant.”

Serife vervolgt: “Ik vind dat Yvette scherp is en niet terugdeinst om te benoemen wat ze ziet en vindt. Ze doet dit heel duidelijk en dat vind ik waardevol, omdat ze daarmee vaak de spijker op z’n kop slaat. Ook haar vragende en betrokken houding zijn in mijn ogen een sterk punt van Yvette.”

Waar denken jullie dat er kansen liggen voor verdere samenwerkingen tussen jullie?
Serife: “Ik denk dat we elkaar vroegtijdig moeten betrekken als er bijvoorbeeld landelijk een training wordt ontwikkeld. Hiermee bedoel ik betrekken in het ontwikkelen van een training, maar ook in elkaar trainen en scholen. Veilig Thuis is vaak de eerste plek waar mensen op de radar komen als er zorgen zijn. Het is belangrijk dat professionals een eenduidige taal spreken en kennis hebben over de thema’s waar zij mee te maken krijgen. Het is dus belangrijk dat een training zoals ‘Intieme Terreur’ zo is ingericht dat in contact met betrokkenen patronen herkend worden zodat professionals hierop kunnen voortborduren. De complexiteit vraagt om een strategie en daarin hebben we elkaar nodig.”

Yvette: “Er liggen nog kansen in het beter op de kaart zetten van het Expertisecentrum, zodat we makkelijk vindbaar zijn voor alle partijen binnen de keten. Dat het duidelijk is dat we op alle thema’s en vraagstukken mee kunnen denken en inzetbaar zijn, zoals bij Intieme terreur. Het is belangrijk dat bekend is waarvoor we staan, wat we kunnen bieden en dat de weg naar ons gevonden kan worden.”

Wil je meer weten? Kijk dan op de website van het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.