De Vijf Vragen Aan … Bart Pijnenburg, teamleider Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant en Patricia van de Graaf, teammanager Veilig Thuis Midden-Brabant

21 juni 2023
“We hebben allebei humor hoog in het vaandel staan en we kunnen beiden goed relativeren.”

Waar hebben jullie elkaar ontmoet?
Patricia: “We kennen elkaar vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant (ZVH).” Bart vervolgt: “We hebben elkaar steeds beter leren kennen toen ik veranderde van functie binnen het ZVH en teamleider werd. Vanaf toen kwamen we elkaar regelmatig tegen in verschillende overleggen en zochten we  elkaar op wanneer de expertise van onze organisaties voor casuïstiek aan elkaar verbonden moest worden.”

Wat doen jullie samen? Aan welke concrete projecten werken jullie samen?
Bart geeft aan dat er een overlap zit tussen de Meerjarenagenda van het ZVH en de ontwikkelingen met Veiligheid Voorop voor Veilig Thuis (VT). Patricia: “VT is inmiddels vaste partner aan de ZSM tafel, een van de pijlers van Veiligheid Voorop. Ook het ZVH is een partij voor ZSM. Als een zaak op de ZSM tafel de code huiselijk geweld krijgt, dan wordt VT betrokken, wordt informatie gedeeld, meegedacht vanuit de VT expertise en gaat er een zorgmelding naar VT.“ Bart: “VT kan bij het ZVH informatie opvragen en dit gebeurt vice versa.”

Patricia vervolgt: “Bart en ik zitten ook samen in de werkgroep voor de verhuizing van het gehele ZVH (met alle partners) naar de nieuwe Stadswinkel aan het Koningsplein, in het najaar.” Bart vult aan: “En natuurlijk in het Kernteamoverleg met alle partners van het ZVH. Daarnaast geven we vanuit het ZVH gezamenlijke presentaties aan ketenpartners, waarbij informatie gegeven wordt over welke partijen in het ZVH zitten en wat zij, al dan niet in gezamenlijkheid, doen om burgers te ondersteunen.” Patricia merkt tot slot op: “Het ZVH faciliteert VT als het gaat om huisvestiging, inclusief beveiliging, ICT, schoonmaak en andere facilitaire zaken.”

Wat maakt jullie samenwerking succesvol?
Patricia hoeft hier niet lang over na te denken: “We hebben allebei humor hoog in het vaandel staan en we kunnen beiden goed relativeren. We stellen onszelf niet centraal en op de voorgrond, maar de mensen voor wie we het doen.” Bart beaamt: “Op inhoud hoeven we het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar op relatieniveau zit het goed. Dat is belangrijk. Onderwerpen kunnen open en met wederzijds respect besproken worden. En wanneer de ene organisatie de steun van de ander nodig heeft dan zijn we er voor elkaar.”

Wat zijn hierin de sterkste punten van de ander?
Bart: “Ik vind het een kracht dat Patricia heel stellig kan zijn als het gaat om zaken die van belang zijn en dat ze in staat is bij minder relevante zaken los te laten. “Choose your battles” is voor Patricia een duidelijke keuze.”
Patricia: “Bart kan heel goed relativeren. Daarnaast komt hij makkelijk tot de kern van iets en kan hij ook anderen goed duidelijk maken waar het nu eigenlijk over gaat.” Bart: “Ik hoor graag de mening van anderen en die mening mag best anders zijn dan de mijne.”

Waar denken jullie dat er kansen liggen voor verdere samenwerkingen tussen jullie?
Patricia en Bart zijn het erover eens; het zou goed zijn als opnieuw een verkenning wordt gedaan naar de mogelijkheden rondom verrijken binnen het systeem van het ZVH. Patricia: “Om tot goede besluiten in een casus te komen liggen er nog kansen als het gaat om delen van informatie.” Bart beaamt dit. Verder denkt Bart dat meer gedacht moet worden vanuit de Maatschappelijke Opgaven. Bart: “Bedenken waartoe we als organisatie op aarde zijn. Het gaat om de persoon die we willen helpen. Dit moet voorop staan en niet de wettelijke kaders die vanuit Den Haag worden gesteld. Ik denk dat professionals hun werk dan veel beter kunnen doen.”