De casus van ….  Jeffrey

Het is op een dinsdagmiddag dat Veilig Thuis wordt gebeld door een hulpverlener die om advies vraagt. De adviesvrager biedt samen met een collega systeembegeleiding en cliëntbegeleiding aan een meisje met autisme. Ze is tien jaar oud en de gezaghebbende ouders zijn gescheiden. 

Adviesvrager maakt zich zorgen over het meisje. Zij heeft verteld dat vader haar eens heeft opgesloten, eens onder een koude douche heeft gezet en een keer heel boos is geworden toen zij door overprikkeling niet kon doen wat vader van haar vroeg. Volgens de adviesvrager heeft het meisje hier merkbaar last van. Adviesvrager is hierover in gesprek gegaan met vader, welke de incidenten erkent en benoemt dat hij vanuit onmacht heeft gehandeld. De adviesvrager benoemt dat vader open staat om hier met hulpverlening aan te werken. De zorgen zijn door de adviesvrager vervolgens ook met moeder besproken, welke heeft aangegeven dat haar dochter niet meer naar vader durft. Dochter heeft dit ook op school aangegeven, vertelt adviesvrager. Moeder wil niet dat dochter het aankomende weekend naar vader gaat en heeft in een bericht aan vader laten weten dat dochter het weekend bij haar blijft. Hierop is adviesvrager door vader in emotionele toestand benaderd. Adviesvrager heeft aan beide ouders geopperd om in een gezamenlijk gesprek alles open te gooien en te zoeken naar hoe de situatie verbeterd kan worden. Echter stellen beide ouders voorwaarden om met elkaar in gesprek te gaan, waardoor het adviesvrager niet lukt om een gesprek in te plannen. Als adviesvrager met ouders afspreekt dat ze na het weekend verder contact hebben over een gezamenlijk gesprek, uit vader kritiek op de hulpverlening. Alvorens vader de verbinding verbreekt, geeft hij aan dat hij dochter, volgens het ouderschapsplan, vrijdag van school gaat ophalen. Volgens adviesvrager doet vader vaker uitspraken uit emotie waar hij op een later moment op terug komt. Desalniettemin maakt adviesvrager zich zorgen dat vader daadwerkelijk dochter gaat ophalen. Het is van belang dat er eerst afspraken met vader gemaakt worden. Ouders zijn volgens adviesvrager, naast de keuzes m.b.t. het aankomend weekend, nog wel meewerkend en adviesvrager heeft de mogelijkheid om vader op korte termijn te ondersteunen in de thuissituatie. Adviesvrager vraagt advies aan Veilig Thuis hoe met deze situatie om te gaan.

Veilig Thuis adviseert om de situatie vandaag te laten rusten zodat vader de ruimte heeft om zijn emoties te laten zakken. Om het doel van adviesvrager te bereiken adviseert Veilig Thuis om face to face met vader in gesprek te gaan. Het lijkt Veilig Thuis verstandig dat adviesvrager voor vrijdag op huisbezoek gaat. De reactie van vader komt mogelijk voort uit onzekerheid en angst dat hij zijn dochter niet meer te zien krijgt. Het is belangrijk om de onduidelijkheid voor vader zoveel mogelijk weg te nemen. Veilig Thuis adviseert om in veiligheidsafspraken concreet te maken wat er nodig is en wat er van vader verwacht wordt. Adviesvrager krijgt het advies om uit te leggen dat het niet de bedoeling is om zijn dochter bij hem weg te houden en te benadrukken dat het belangrijk is dat dochter omgang heeft met beide ouders. Veilig Thuis adviseert ook om uit te leggen dat dochter zich momenteel onveilig voelt en dit gevoel mogelijk toeneemt als vader haar vrijdag van school ophaalt. Op deze manier kan adviesvrager aangeven dat gezamenlijke afspraken en hulpverlening van belang zijn om het vertrouwen van dochter te herstellen. Veilig Thuis ondersteunt adviesvrager met aandachtspunten en suggesties met betrekking tot veiligheidsafspraken. Adviesvrager wordt tevens geadviseerd om nogmaals met moeder in gesprek te gaan en te zoeken naar mogelijkheden tot een gezamenlijk gesprek. Veilig Thuis acht het in het belang van de dochter dat ouders zich hiervoor inzetten, aangezien het weghouden van dochter geen structurele oplossing is. Veilig Thuis adviseert om een zorgmelding te maken als de benodigde hulp vastloopt doordat ouders niet meewerken en/of ouders keuzes maken die de veiligheid van de dochter in het geding brengen.

Aan het eind van de week belt adviesvrager terug naar Veilig Thuis. Ze benoemt dat ze bij vader op huisbezoek is gegaan. Vader reageerde in het begin pittig, maar stelde zich daarna constructief op, zo vertelt adviesvrager. Ook heeft moeder haar voorwaarden voor een gesprek met vader bijgesteld. Er heeft vandaag een gezamenlijk gesprek plaatsgevonden. Hierin werden door ouders over en weer verwijten gemaakt. Beide ouders hebben het over misstanden bij de ander thuis. Adviesvrager vertelt dat in korte tijd zichtbaar is geworden dat er veel spanningen tussen de gescheiden ouders zijn. Deze spanningen hebben volgens adviesvrager ook invloed op dochter. Dit is ook met ouders besproken en zij staan open om hieraan te werken. Het is gelukt om veiligheidsafspraken te maken. Vader heeft afgesproken dat hij dochter deze week niet ophaalt. Volgende week gaan adviesvrager en diens collega aan de slag om te proberen het contact tussen vader en dochter te herstellen.

Veilig Thuis adviseert adviesvrager om contact op te nemen met de gemeente voor aanvullende ondersteuning voor ouders in het omgaan met de onderliggende spanningen. Veilig Thuis legt hierbij uit dat adviesvrager de meldcode kan volgen als ouders uiteindelijk toch de benodigde hulp afhouden of dit niet leidt tot de benodigde resultaten.