Samenwerken voor veiligheid

Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn het grootste geweldsprobleem in onze samenleving. Uit onderzoek blijkt dat hulpverlening die wordt ingezet bij geweld, verwaarlozing en misbruik in relaties, niet voldoende bijdraagt aan het doorbreken van patronen van onveiligheid. In te veel gevallen blijft de onveiligheid voortduren en krijgen veel kinderen en volwassenen niet de hulp die nodig is.
Daarom werkt Veilig Thuis, samen met partners in zorg- en veiligheid, sinds 1 januari 2019 volgens een nieuwe visie en aanpak. Samen met het gezin en hulpverleners bespreekt Veilig Thuis hoe het direct veilig moet worden. Een beroep doen op de eigen kracht van cliƫnten of hulpverlening heeft pas echt effect als het veilig is. Dan kan er pas worden nagedacht over de eigen problemen en komt er ruimte om hulpverlening te accepteren.

Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg. Bij deze visie wordt samengewerkt tussen de verschillende organisaties en wordt zorg gefaseerd ingezet. Eerst wordt de veiligheid hersteld daarna volgt pas hulpverlening en zorg. De visie is landelijk omarmd door gemeenten, instellingen en nationale overheid. Het doel is het patroon van structurele onveiligheid in relaties te doorbreken en directe veiligheid, stabiele veiligheid en herstel voor alle betrokkenen te realiseren.
Een veilig thuis: dat doen we samen!

Wanneer er sprake is van een crisissituatie (waarbij sprake is van huiselijk geweld en of kindermishandeling) werkt Veilig Thuis samen met het crisis interventie team (CIT) Hart van Brabant www.crisisinterventieteam.nl