Het is onze verantwoordelijkheid om acute of structurele onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties te stoppen. Dat doen we niet alleen. We werken samen met een groot netwerk aan professionals. Denk aan onze collega’s in de zorg- en veiligheidsketen. Maar minstens zo belangrijk zijn de mensen die dichtbij onze gezinnen staan: in de wijk, voor de klas of op het sportveld. Samen met hen bouwen we aan een waar partnerschap. Dat betekent korte lijntjes, persoonlijk contact en heldere verwachtingen over en weer. We blijven in gesprek over wat we vandaag leren om de aanpak van huiselijk geweld van morgen te verbeteren. Dat zal niet altijd makkelijk zijn, maar daar werken we aan. Immers een Veilig Thuis, dat doen we samen.

Als professional kun je bij ons terecht voor deskundig advies

We nemen de verantwoordelijkheid niet over, maar sparren graag met je, zodat jij verder kunt. Daar waar nodig bieden we ook ondersteuning, bijvoorbeeld bij het voeren van moeilijke gesprekken of het maken van een veiligheidsplan. We denken het liefst zo vroeg mogelijk met je mee. Dus neem vooral contact met ons op.

Melding, Onderzoek of Veiligheidsvoorwaarden

Is er sprake van acuut of structureel geweld? Dan moeten we een ander pad bewandelen. Dan maak je een officiële melding. Vervolgens verzamelen wij informatie en beoordelen wat er nodig is. Soms stellen we veiligheidsvoorwaarden vast, soms is meer onderzoek nodig. Elke situatie is uniek. We beseffen dat het maken van een melding heftig is. We willen je dan ook zo goed mogelijk meenemen in wat je van ons kunt verwachten. Is er onduidelijkheid? We lichten ons proces graag toe.

Veiligheid voorop: iedereen heeft recht op een veilige thuissituatie

Daar waar de veiligheid in het gedrang komt, grijpen we als samenleving in. En liever nog, zijn wij er eerder bij om onveiligheid te voorkomen. Veilig Thuis Midden-Brabant is het expertisecentrum voor geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dat wil zeggen dat we volop kennis hebben van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld. Het is onze verantwoordelijkheid om acute of structurele onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties te stoppen.

Wat kun jij doen?

Veilig Thuis Midden-Brabant heeft voor jou als professional handige films ontwikkeld zodat je zelf nog beter in staat bent te signaleren en het gesprek aan te gaan met betrokkenen:

Zorgverkennend gesprek
zorgen bespreekbaar maken
grensstellend gesprek

Ouderenmishandeling, gesprek met de huisarts
Huiselijk geweld na politiemelding, door wijkteammedewerker
Kindermishandeling, gesprek op school

Wanneer je jezelf zorgen maakt om een cliënt en vermoedt dat er in de thuissituatie iets aan de hand is, dan kun je een zorgverkennend gesprek voeren. Je voert dit gesprek wanneer je informatie wilt delen met een cliënt en/of zijn vertegenwoordiger. Een zorgverkennend gesprek bestaat uit vijf fasen. Download hier de factsheet: Factsheet zorgverkennend gesprek

Soms voer je meerdere zorgverkennende gesprekken en zie je desondanks weinig of geen vooruitgang. Dan kun je kiezen voor een grens-stellend gesprek.
Download hier de factsheet: Factsheet grens-stellend gesprek

Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden soms over het hoofd gezien. Met de signalenkaart willen we jouw aandacht vestigen op deze verborgen problematiek en je alert maken en houden op mogelijke signalen.

Download hier de signalenkaarten: https://signalenkaart.nl/ Op deze kaarten kun je de signalen aanvinken die je waarneemt bij het slachtoffer en de pleger.

Websites voor meer informatie:
Expertisecentrum-hgkm.nl
Huiselijkgeweld.nl/vormen
Ikvermoedhuiselijkgeweld.nl