Nieuwe website

1 maart 2023
Op 1 maart is de nieuwe website van Veilig Thuis Midden-Brabant live gegaan.

Met deze nieuwe website willen we cliënten, inwoners en samenwerkingspartners gemakkelijker en vooral duidelijker toegang geven tot informatie over Veilig Thuis Midden-Brabant die voor hen relevant is. Wij vinden dat deze nieuwe website daar in slaagt.

Visueel en qua structuur is het een hele andere website dan onze oude website: we hebben voor de nieuwe website bijvoorbeeld gekozen voor illustraties i.p.v. foto’s omdat we denken dat deze neutraler en passender zijn. Daarnaast is de homepage in eerste instantie bedoeld voor cliënten en inwoners en worden professionals via een aparte button doorgeleid naar een apart deel op de website voor professionals. Wij zijn er blij mee en hopelijk onze cliënten, de inwoners uit de regio Midden-Brabant en u als samenwerkingspartner van Veilig Thuis Midden-Brabant ook!