Sluit website direct

menu

Seksueel geweld

Terug

Seksueel geweld is een begrip voor alle vormen van seksueel ongewenste handelingen en grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om fysiek geweld, maar ook om intimidatie en ongewenste bejegening en aanrakingen. Seksueel geweld heeft een grote impact op slachtoffers, hun omgeving en op de gehele samenleving.
Veilig Thuis werkt met de verschillende ketenpartners samen om tot een gewogen analyse, strategie en aanpak te komen voor alle sporen (slachtoffer, pleger en betrokkenen, waaronder ook kinderen) bij vermoedens van en in de Aanpak Seksueel Geweld. De aanpak richt zich in beginsel op de meest kwetsbare doelgroepen: minderjarigen en (licht) verstandelijk beperkten. We differentiëren direct naar aard en ernst en ook wordt helder of we kunnen volstaan met een zorginzet naar slachtoffers. Ernstige zaken pakken we met voorrang en in samenhang met justitie op. Zo nodig verzoeken we de politie een bestuurlijke maatregel (huisverbod) te overwegen. De Aanpak Seksueel Geweld vraagt een expliciete expertise op het gebied van Seksueel Geweld in ‘de breedte’ en in het bijzonder van onder andere mensenhandel, (jeugd)prostitutie, sexting en calamiteitenprocedures.

Binnen Veilig Thuis is er specifieke aandacht voor seksueel geweld bij jeugdigen zoals dating violence, sexting en loverboys/jeugdprosititutie.
Bij ‘dating violence’ wordt geweld al tijdens de verkeringstijd gebruikt. Het kan om allerlei vormen van geweld gaan, zoals scheldwoorden, beledigen, jaloersheid, isoleren van vrienden en familie, negeren, persoonlijke spullen vernietigen, geheimen doorvertellen, slaan, aan haren trekken, ongewenst seksueel aanraken, geweld gebruiken om seks te hebben, forceren van seks, verkrachting en aanranding. Ook seks met iemand wanneer deze onder invloed is van alcohol en/of drugs behoort tot seksueel misbruik. Dating violence kan ook via de mobiele telefoon, e-mail of internet plaats vinden. Ongeveer 20% van de jongeren heeft ervaring met geweld in een relatie. Driekwart van de vrouwen blijkt aan het begin van een gewelddadige relatie tiener te zijn (14-20 jaar). De partner was in veel gevallen hun eerste ‘echte’ vriendje, waarmee zij hun eerste romantische ervaringen hadden.
Sexting is het tegen de zin in verspreiden van seksueel getinte foto’s, filmpjes of berichten van het slachtoffer via mobiele telefoons of andere mobiele media.
‘Loverboy’ klinkt mooi, maar het tegendeel is waar. Loverboys proberen meisjes de prostitutie in te lokken. Het zijn jongens die ervoor zorgen dat een meisje verliefd op ze wordt. Vervolgens halen ze haar over om tegen betaling seks met anderen te hebben of te handelen in wapens of drugs. Vaak worden schulden op naam van het meisje gemaakt. De methodes die onder andere worden gebruikt zijn: verleidingstechnieken, dwang, intimidatie, bedreiging, beloften, chantage of geweld.

Download hier de folder over loverboyproblematiek, sexting en dating violence.

Deel deze website: