Sluit website direct

menu

Ouderenmishandeling

Terug

Ouderenmishandeling is een relatief verborgen vorm van huiselijk geweld. Slachtoffers hebben vaak de kracht niet om zelf een melding te maken. Daarom is het belangrijk dat ouderenmishandeling door professionals en omstanders wordt herkend en gemeld. Het kan hierbij gaan om fysiek, emotioneel of seksueel geweld.
Ook financiële uitbuiting, ontspoorde mantelzorg, verwaarlozing, schending van rechten en mishandeling in zorginstellingen behoren tot ouderenmishandeling. In ongeveer 35 procent van alle gevallen doet de pleger dit uit pure onmacht of onwetendheid. Bij mantelzorgers als partner of familie is de reden vaak dat men de situatie niet meer aankan.
Bij Veilig Thuis Midden-Brabant kunnen slachtoffers, plegers, omstanders en professionals terecht voor deskundige hulp en advies bij (vermoedens van) ouderenmishandeling. In het kader van (vermoedelijke) financiële uitbuiting kunnen ook banken, accountants en notarissen terecht bij Veilig Thuis voor advisering en het opmaken van een melding.
We zijn getraind en ervaren in het bespreken van signalen van ouderenmishandeling met betrokkenen en professionals. De professionals bij Veilig Thuis werken nauw samen met andere professionals die bij de oudere betrokken zijn, waardoor ouderenmishandeling gestopt kan worden. Daarnaast speelt kennisdeling een belangrijke rol. Het is belangrijk om verschillende vormen van ouderenmishandeling te herkennen. Het verspreiden van kennis over het herkennen van signalen, het melding doen en de omgang met daders en slachtoffers zijn belangrijke speerpunten.

Download hier de folder over ouderenmishandeling. Deze bevat informatie over de verschillende vormen van ouderenmishandeling, hoe u het herkent en hoe vervolgens te handelen.

Download hier de folder over ontspoorde mantelzorg.

Deel deze website: