Sluit website direct

menu

Kindermishandeling

Terug

Kindermishandeling is een overkoepelende term voor alle vormen van mishandeling van minderjarigen. Daarbij gaat het altijd om een bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard. De minderjarige bevindt zich daarbij in een relatie van afhankelijkheid of onvrijheid ten opzichte van de (volwassen) pleger. Door deze mishandeling wordt ernstige en vaak blijvende schade berokkend of dreigt berokkend te worden aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

Veilig Thuis Midden-Brabant werkt samen met ketenpartners aan het oplossen van probleemsituaties en aan het voorkomen van kindermishandeling. Veilig Thuis ontvangt adviezen en meldingen, niet alleen van professionals, maar ook rechtstreeks van slachtoffers, plegers en betrokkenen. Veilig Thuis gaat daar, na een interne raadpleging en het opstellen van een plan van aanpak, mee aan de slag.

Daarnaast speelt kennisdeling een belangrijke rol. Het is belangrijk om verschillende vormen van kindermishandeling te herkennen en te signaleren. Het verspreiden van kennis over het herkennen van signalen, het melden en de omgang met daders en slachtoffers zijn belangrijke speerpunten.
Indien u hierover een voorlichting wenst, dan is Veilig Thuis u graag van dienst. U kunt contact opnemen met onze medewerkers of een mail sturen naar: voorlichting@veiligthuismiddenbrabant.nl

Meer weten over kindermishandeling?
Download dan hier de folder. Deze bevat informatie over de verschillende vormen van kindermishandeling, hoe u het herkent en hoe vervolgens te handelen.

Deel deze website: