Sluit website direct

menu

Huiselijk geweld

Terug

Huiselijk geweld kenmerkt zich door fysiek, emotioneel / psychisch of seksueel geweld in de huiselijke omgeving. Maar ook eergerelateerd geweld, dating violence, kind-oudermishandeling en partnergeweld worden hiertoe gerekend. Daarnaast zijn uitbuiting en het ontnemen van het recht op zelfbeschikking vormen van huiselijk geweld. De daders zijn vaak (ex)partners, gezins- of familieleden of een huisvriend(in). Slachtoffers van huiselijk geweld zijn zowel vrouwen als mannen. Ook kinderen die ‘slechts’ getuige zijn noemen we slachtoffers, omdat ze het geweld zien en of horen. Dit kan traumatische gevolgen hebben.

Situaties van huiselijk geweld worden door slachtoffers, daders, betrokkenen of professionals gemeld bij Veilig Thuis Midden-Brabant. Binnen het professionele netwerk gaan we aan de slag met meldingen. Veilig Thuis werkt samen met allerlei hulpverleners in de omgeving. En, in overleg met het slachtoffer, kunnen we contact opnemen met de politie. Als het nodig is helpen we met het maken van een plan voor de veiligheid van het slachtoffer en van eventuele kinderen in het gezin. Veilig Thuis voert tevens de wet tijdelijk huisverbod uit, waardoor een pleger minimaal 10 dagen uit huis geplaatst wordt zodat Veilig Thuis direct hulp in kan zetten.
Binnen Veilig Thuis is veel expertise aanwezig over het herkennen van en als professional omgaan met huiselijk geweld. Het geven van voorlichting en het delen van deze kennis is een belangrijke taak van Veilig Thuis.

Download hier de folder over huiselijk geweld. Deze bevat informatie over de verschillende vormen van huiselijk geweld, hoe u het herkent en hoe vervolgens te handelen.

Download hier de folder over eergerelateerd geweld.

Deel deze website: