Patty Manders was tien jaar lang slachtoffer van huiselijk geweld. Nu zet ze zich in als ervaringsdeskundige, ambassadeur, gastdocent, coördinator en coach.

Intiem terreur is een vorm van geweld die lastig te voorkomen, signaleren en te stoppen is. Dit allen door patronen van controle en dwang, en de gradueel opbouw van geweld. We spraken Patty Manders, ervaringsdeskundige op het gebied van intiem terreur en eergerelateerd geweld en oprichter van Manders Coaching.

Intiem terreur is een vorm van geweld die lastig te voorkomen, signaleren en te stoppen is. We spraken Patty Manders, ervaringsdeskundige op het gebied van intiem terreur en eergerelateerd geweld en oprichter van Manders Coaching. Patty Manders was tien jaar lang slachtoffer van huiselijk geweld. Nu zet ze zich in als ervaringsdeskundige, ambassadeur, gastdocent, coördinator en coach. Uit eigen ervaring hebben we Patty gevraagd om tips te geven aan slachtoffers en professionals.

Tips aan slachtoffers:

  • Bewustzijn over de cultuur: Wanneer je een nieuwe relatie aangaat met iemand van een andere cultuur, creëer dan voor jezelf bewustwording over de invloed van de cultuur. Verdiep jezelf in normen en tradities. Daar kan zelfs meisjes besnijdenissen in Arabische culturen onder vallen of trouwen in de moskee. Als vrouw zijnde kan het helpen om niet alleen hierover met je partner te spreken, maar ook met andere vrouwen binnen de cultuur. Gezien de onbekendheid met de cultuur, taal, wet- en regelgeving van een ander land, raad Patty ook aan om niet zomaar nar een ander land af te reizen.
  • Wanneer je er aan denkt om te vertrekken: Probeer afstand te nemen. Dit hangt natuurlijk af van de situatie, bijv. door de aanwezigheid van kinderen. Wellicht is het een optie om een paar weken naar je eigen familie te gaan. Maak hier dan afspraken over met je partner zodat het niet voor escalatie zorgt en geef hier een algemene reden voor. Bedenk van te voren een plan. Het kan helpen om dit plan door te spreken met een huisarts of hulpverlener. Eer speelt hier een aanzienlijke rol, zowel het vertrek van iemands partners als kinderen zorgt voor een aantasting van eer. Getrouwd zijn versterkt de invloed van eer.
  • Na vertrek: Schakel een psycholoog, coach of vertrouwenspersoon in waarbij je kan ventileren. Wellicht moet je nog in gesprek met je ex-partner, dan kan deze persoon helpen om gesprekken vooraf door te spreken en een deel van de spanning er af te halen.

Tips aan professionals: