Sluit website direct

menu

Kindermishandeling

Terug

Alle kinderen hebben recht op een veilige opvoed- en opgroeisituatie. Als ouder of opvoeder moet je hier voor zorgen. Maar soms weet je uit onmacht of in moeilijke situaties niet hoe dat moet. Je weet niet hoe je met je kind om moet gaan.

Uitingen van kindermishandeling zijn lichamelijk of geestelijk geweld, verwaarlozing, seksuele mishandeling, uitbuiting of schending van het recht op zelfbeschikking.

Kindermishandeling kan voorkomen in alle soorten gezinnen. In rijke en arme gezinnen, in grote en kleine gezinnen en in allochtone en autochtone gezinnen.
Onderzoek wijst uit dat kinderen die worden mishandeld, vaak lang last houden van wat hen is aangedaan. Psychische problemen komen veel voor, net als lichamelijke klachten.

Bij Veilig Thuis kunnen slachtoffers, plegers, omstanders en professionals terecht voor deskundige hulp en advies bij (vermoedens van) kindermishandeling. De medewerkers van Veilig Thuis zijn getraind en ervaren in het bespreken van signalen van kindermishandeling met kinderen, betrokkenen en professionals.

Ik zoek hulp

Deel deze website: