Sluit website direct

menu

Het gaat bij mij thuis niet goed

Terug

Veilig Thuis Midden-Brabant is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als je zelf slachtoffer bent, als iemand anders (misschien) slachtoffer is, of als je zelf geweld gebruikt. Het kan gaan om allerlei vormen van geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen.
Klik hier om naar de landelijke website te gaan.

Bij Veilig Thuis kun je terecht als je hulp zoekt of je zorgen maakt ver anderen. Het kan gaan om problemen die al langer bestaan, maar ook om vermoedens: je denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn, maar je weet het niet zeker. Alle mensen willen goed voor hun kinderen en hun omgeving zorgen, maar soms lukt het niet. Het gaat er Veilig Thuis Midden-Brabant niet om een schuldige aan te wijzen, maar om er samen met jou voor te zorgen dat het beter gaat.
Een veilig thuis, dat doen we samen!

Wat kan je doen
De eerste stap die je kunt zetten naar een oplossing voor huiselijk geweld of kindermishandeling is er over praten. Als je naar ons belt, neemt een casemanager de tijd om naar je verhaal te luisteren en samen met jou te zoeken naar een oplossing. Soms zijn adviezen genoeg, soms is het verstandig om hulpverlening in te schakelen en soms is een onderzoek nodig om meer informatie te krijgen.

Elke situatie vraagt om een specifieke oplossing. Het is altijd goed om te bellen. Ook als je je afvraagt of wat iemand thuis meemaakt normaal is, of als je twijfelt, bel dan anoniem voor advies. Anders gebeurt er niets en gaat het (vermoedelijke) geweld gewoon door.

Wat doet Veilig Thuis?

In een onderzoek werkt Veilig Thuis zoveel mogelijk samen met de mensen om wie het gaat. Maar lukt dat niet, dan kan Veilig Thuis ook onderzoek doen zonder dat de betrokkenen het daarmee eens zijn, als dat voor de veiligheid van kinderen of volwassenen nodig is.

Onze medewerkers hebben veel ervaring met huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij kunnen zo nodig slagvaardig en snel op situaties inspelen. Ze gaan naar de mensen toe, luisteren en horen alle gezinsleden en oordelen daarbij niet. Samen bekijken zij wat nodig is om het geweld (en de mishandeling) te stoppen.

Wanneer er sprake is van een crisissituatie (waarbij sprake is van huiselijk geweld en of kindermishandeling) werkt Veilig Thuis samen met het crisis interventie team (CIT) Hart van Brabant www.crisisinterventieteam.nl

Voorbeelden van geweld

 • Kindermishandeling;
 • (Ex)partnergeweld;
 • Ouderenmishandeling;
 • Oudermishandeling.

Voorbeelden huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Lichamelijke en psychische mishandeling;
 • Geweld in het gezin;
 • Seksueel misbruik;
 • Uitbuiting;
 • Eergerelateerd geweld;
 • Verwaarlozing;

Specifieke voorbeelden

 • Lichamelijke verwaarlozing en onthouden van zorg - onvoldoende voeding, geen aandacht voor hygiëne, verwaarlozing medische zorg;
 • Lichamelijke mishandeling - slaan, schoppen, bijten, door elkaar schudden / shaken baby syndroom, toedienen van teveel medicijnen of onthouden van medicijnen;
 • Psychische/ emotionele verwaarlozing - stelselmatig ontbreken van aandacht, negeren, emotioneel niet beschikbaar zijn, isolatie;
 • Psychische/ emotionele mishandeling - verbale dreigingen en intimidatie; pesten, uitschelden, vernederen, kleineren; onredelijk hoge verwachtingen;
 • Getuige zijn van geweld in het gezin - oog- en oorgetuige zijn van het geweld tussen de ouders / verzorgers;
 • Seksueel misbruik / seksueel geweld - gedwongen seksuele handelingen toe te laten of te verrichten;
 • Exploitatie - kinderarbeid, gedwongen prostitutie, pornografie;
 • Schending van rechten - indoctrinatie, inperking vrijheid, privacy en zelfbeschikking, beperking van bewegingsmogelijkheden, weghouden van post;
 • Financiële uitbuiting;
 • Münchhausen by Proxy / Pediatric Condition Falsification - ouders die hun kind ziek maken of een ziekte verzinnen om zo zelf aandacht te krijgen van medisch personeel;
 • Schadelijke traditionele praktijken en eergerelateerd geweld - genitale verminking, gedwongen huwelijken, eerwraak.


Hoe kun je Veilig Thuis bereiken?
Veilig Thuis is te bereiken via het landelijk telefoonnummer 0800 2000 (gratis). Na het inspreken van je woonplaats word je direct doorverbonden. Veilig Thuis is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Ik zoek hulp

Deel deze website: