Центърът “Veilig Thuis” е за всички, млади и стари, преживели домашно насилие или за малтретирани деца.

С подкрепата на “Veilig Thuis” ще бъдат спрени опасни ситуации и ще ви бъде предложена нова перспектива, което ще ви осигури друго бъдеще.

Консултации

Желаете да получите съвет или се нуждаете от помощ за друг човек и/или за самия вас? В такъв случай можете да се обадите на безплатния национален номер на “Veilig Thuis”: 0800-2000.
Ще чуете телефонен запис, в който операторът ще ви помоли да произнесете името и местоживеенето си или местоживеенето на лицето, за което се обаждате. Непосредствено след това ще бъдете свързан със служител от съответния регион. Номерът е достъпен 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Нидерландски език

Ако не говорите нидерландски език или се затруднявате да се изразите на нидерландски език, постарайте се да намерите някой, който да ви помогне. Разговорите със служителите от “Veilig Thuis” са на нидерландски език.

Също и в случай на съмнение, че някой от близкото ви обкръжение е жертва на домашно насилие или е малтретирано дете, можете да съобщите за това във “Veilig Thuis”.

Оказване на помощ

Можете да задавате въпроси или да облекчите болката си. Ще разговаряте по телефона със специализиран служител, който ще изслуша внимателно разказа ви, ще отговори на въпросите ви и ще ви даде съвет. Освен това специализираният служител ще обсъди заедно с вас дали е необходимо оказване на професионална помощ и евентуално под каква форма. В случай, че ви бъде уговорен час, при необходимост винаги можете да доведете някой, който владее нидерландски език, който да ви превежда.

Обадете се безплатно на телефон 0800- 2000, 24 в денонощието, 7 дни в седмицата