Week tegen kindermishandeling

02 november 2022
Tijdens de Week tegen Kindermishandeling (14 t/m 20 november 2022) vragen we expliciet aandacht voor kindermishandeling. Door het delen van ervaringsverhalen, kennis en het organiseren van activiteiten tijdens deze week bieden we je handvatten waarmee je jouw aanpak van kindermishandeling kunt versterken. Kom jij naar een activiteit in jouw regio/gemeente? Meer informatie: https://expertisecentrum-hgkm.nl/week/

Niemand praat er graag over of kan zich voorstellen dat zo iets in hun omgeving gebeurt: kindermishandeling. Het gebeurt echter vaker dan we zouden hopen: gemiddeld zit in elke schoolklas één kind dat slachtoffer is van mishandeling. En dat vinden wij er één te veel. Daarom is het belangrijk om het er over te hebben, zodat we samen de verantwoordelijkheid nemen om de veiligheid van deze kinderen te vergroten.

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Kindermishandeling komt vaak voor in de huiselijke kring. Soms ook op andere plaatsen waar het kind afhankelijk is van zorg, bijvoorbeeld bij de kinderopvang of de sportvereniging. Het kan gaan om opzettelijke mishandeling. Soms komt het voort uit onmacht. Als ouders of verzorgers de zorg niet meer aankunnen, kan hun gedrag ontsporen met mishandeling tot gevolg. Uitingen van kindermishandeling zijn lichamelijk of geestelijk geweld, verwaarlozing, seksuele mishandeling, uitbuiting of schending van het recht op zelfbeschikking.

Hoe herken je kindermishandeling?

Als kinderen al laten merken dat ze te maken hebben met huiselijk geweld of misbruik, dan doen ze dat niet allemaal op dezelfde manier. Signalen kunnen veranderingen in het gedrag van het kind zijn, hoe het kind eruit ziet en/of een plotseling ander contact met anderen. Iedere situatie is anders en ieder kind reageert anders. Ook hoeven signalen niet direct te betekenen dat er sprake is van kindermishandeling. Daarom is het zo belangrijk om vermoedens te bespreken met een expert.

Wat doet Veilig Thuis?

De eerste stap naar een oplossing is er over praten. Als je belt, neemt een medewerker van Veilig Thuis de tijd om naar je verhaal te luisteren en samen met jou te zoeken naar een oplossing. De medewerkers van Veilig Thuis weten alles van veiligheid en geweld én het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
De medewerkers van Veilig Thuis zijn geschoold in het voeren van kind- en oudergesprekken. Zo gaan we met het gezin in gesprek om te kijken wat er speelt en wat een mogelijke oplossing is.

Samenwerken bij strafbare kindermishandeling

De Ontwikkelagenda Veiligheid Voorop richt zich op verbeterslagen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling waar het de samenloop zorg-straf betreft. Bij samenloop zorg-straf werken we als Veilig Thuis, politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering samen.
Soms is meteen duidelijk dat een melding van kindermishandeling tot een opsporingsonderzoek zal leiden. De Officier van Justitie, de politie, Raad voor de Kinderbescherming, reclassering en Veilig Thuis stemmen samen af om op basis van onderzoek naar de feiten tot de juiste besluiten te kunnen komen in het veiligheidsplan en het strafproces. Vaak zijn er dan direct ook andere partijen betrokken, zoals forensisch artsen die het letsel kunnen duiden. Voor deze gevallen is een verbeteractiviteit gericht op de versterking van de samenwerking bij strafbare kindermishandeling opgenomen in de Ontwikkelagenda Veiligheid voorop.