Terugblik Landelijke Vakdag Veiligheid Voorop 14 maart 2023

21 juni 2023
Wat is Veiligheid voorop?
De Ontwikkelagenda Veiligheid Voorop richt zich op verbeterslagen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling waar het de samenloop zorg en straf betreft. De Visie Gefaseerd samenwerken aan veiligheid ligt hier aan ten grondslag. Bij Veiligheid voorop werken Veilig Thuis, politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering samen.

De Vakdag
Een dag vol inspiratie in congrescentrum 1931, voormalig overdekt veemarktcomplex, in Den Bosch! Het was indrukwekkend: een zaal vol professionals uit het zorg- en strafnetwerk die zich dag in dag uit inzetten om de veiligheid binnen gezinnen te herstellen. Want dat is het overstijgende, gezamenlijke doel, waar we met elkaar aan werken.

Annemarie, een gedreven kindermishandelingsofficier uit Limburg vertelde met enthousiasme en authenticiteit over de ervaringen in Limburg bij het opzetten van het Actie Gericht Overleg (AGO). Het AGO is bedoeld om samen met Veilig Thuis en justitiepartners casuïstiek vroegtijdig af te stemmen wanneer er sprake is van samenloop tussen straf en zorg. Hoe doe je dat nou, hoe werk je samen en vooral ook hoe stijg je boven je eigen vakgebied uit.

De kern boodschap was: ‘Vertrouwen als basis voor samenwerking’. Neem de tijd om elkaar, elkaars functie en organisatie te leren kennen. Ben bereid om dingen uitgebreid uit te leggen, luister naar elkaar en toon nieuwsgierigheid en openheid. Voor je het weet weten je AGO collega’s beter wat je allemaal in de gereedschapskist hebt dan jij zelf.

Conclusie van de vakdag: we weten elkaar steeds beter te vinden, het onderlinge vertrouwen in de samenwerking tussen partners neemt toe en tegelijkertijd is er nog een wereld te winnen en blijven we investeren in de goede samenwerking in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Immers een veilig thuis, dat doen we samen!

Wat doet Veilig Thuis Midden-Brabant voor de ontwikkelagenda Veiligheid voorop?

  • Actie Gericht Overleg: Tijdens deze vroegtijdige afstemming tussen het OM, de politie, de Raad voor de Kinderbescherming, de Reclassering, Slachtofferhulp en Veilig Thuis wordt de benodigde aanpak en eventueel strafrechtelijke vervolging besproken.
  • ZSM (Zorgvuldig, snel & op maat): Als een verdachte gehoord of aangehouden is, stemmen de Officier van Justitie, de Politie, de Raad voor de Kinderbescherming, de Reclassering, Slachtofferhulp, Veilig Thuis en Halt met elkaar af over de benodigde aanpak voor de verdachte en hoe de veiligheid van het systeem georganiseerd kan worden.
  • Samen op in acuut: Wanneer de Politie afgaat op een incident waarbij sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling schakelen zij met Veilig Thuis om direct samen naar het gezin toe te gaan. Het doel is de verbetering van de aanpak vanaf het eerste uur van een crisis.
  • Stalking: Afstemming van het werkproces van de Politie en Veilig Thuis bij ex-partnerstalking.
  • Samenwerking bij Strafbare Kindermishandeling: bij meldingen aan Veilig Thuis waarbij sprake is van een vermoeden van strafbare kindermishandeling werken Veilig Thuis, Politie/Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering samen om het onderzoek en het besluit over wat er moet gebeuren op elkaar af te stemmen.
  • In ontwikkeling – Methodische interviews (NICHD): Een interviewmethodiek voor kinderen met als doel het verkrijgen van zoveel mogelijk accurate informatie in gevallen van kindermishandeling.