Gemeenten Baarle-Nassau en Alphen-Chaam toegetreden tot de regio Hart van Brabant

19 oktober 2022
De gemeenten Baarle-Nassau en Alphen-Chaam zijn vorig jaar toegetreden tot de regio Hart van Brabant. Er wordt samengewerkt op het gebied van Jeugdhulp en Wmo-begeleiding.
Per 15 december 2022 wordt deze samenwerking verbreed naar het terrein van zorg en veiligheid. Het gaat dan om beschermd wonen, vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, bemoeizorg, Veilig Thuis en Zorg- en Veiligheidshuis.

Voor Veilig Thuis Midden-Brabant betekent deze toetreding concreet dat wij met ingang van 15 december 2022 alle nieuwe meldingen en adviesvragen vanuit de gemeenten Baarle-Nassau en Alphen- Chaam aannemen. Hierover zijn afspraken gemaakt met de politie en ook overige professionals en burgers worden geïnformeerd over de afspraak en onze werkwijze. Alle lopende zaken (met ontvangstdatum vóór 15/12/22), dus ook meldingen die op een wachtlijst staan, worden afgehandeld door Veilig Thuis West Brabant.